מדיניות רכישה, ביטול עסקה ואחריות האתר

 1. הרכישה באתר:
  • ניתן לרכוש את השירותים באופן נוח מאובטח באמצעות האתר.
  • מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
  • בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.
  • אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
  • רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

 1. מתן השירות:
  • השירות יינתן במועד ובמיקום שיצוין באישור ההזמנה שיקבל הלקוח לכתובת דואר האלקטרוני שלו לאחר ביצוע ההזמנה והרכישה, ובכפוף לאישור האתר.
  • מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

 1. מדיניות ביטול הזמנות:
  • בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ניתן לבטל הזמנת השירותים (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובתנאי שמועד ביטול העסקה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות.
  • ביטול הזמנה יהיה בהתאם למדיניות הביטול של מקומות האירוח ו/או מדריך הטיולים, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 1. סמכות שיפוט:
  • על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט במחוז הדרום תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

 1. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 1. אחריות האתר:
  • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירותים המסופקים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  • יש לנהוג כראוי במהלך הנופש, ובהתאם לנהלי מקום האירוח ו/או הדרכות הטיולים. כמו כן, יש לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות כמפורט להלן:
   • יש להקפיד ללכת בשבילים מסומנים בלבד. הסטייה מהשבילים אסורה.
   • יש להצטייד בערכת עזרה ראשונה, אמצעי איתות (כגון פנס או גפרורים), מים בכמות הנדרשת, כובע, קרם הגנה, נעלי הליכה סגורות וכיו"ב.
   • הבערת אש תיעשה רק במקומות המיועדים לכך. הבערת אש בשמורות טבע אסורה. יש להקפיד לכבות את האש עד כלותה.
  • רוכשי השירותים באתר מצהירים כי הם במצב פיזי טוב וכי אינם סובלים מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותם כתוצאה מהשירותים ו/או הליכות ו/או טיולים ו/או סיורים וכי האמור לעיל לא יפגע בבריאותם, ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי.
  • האתר לא יהיה אחראי בשום אופן כלפי רוכש השירות במקרה של הרחקתו ממתחמי האירוח והבילוי עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או עישון ו/או החזקת נשק ו/או התנהגות שלא בהתאם לנהלי בית המלון ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת שהותו במתחם האירוח ו/או הבילוי עקב אי עמידה בכללי או בנהלי האתר ו/או מכל טעם אחר שייראה לאתר. לרוכש השירות לא תהיה כל טענה כלפי האתר במקרה שבו יורחק ממתחם האירוח ו/או הבילוי וכיו"ב בגין התנהגות שאינה נאותה כמפורט לעיל, והוא אינו יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר לאתר.
  • על הלקוח לרכוש ו/או לערוך את הביטוחים הרלוונטיים הנדרשים, לגוף ולרכוש. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, לגוף ו/או לרכוש, שייגרם ללקוח במהלך הטיול, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן כבודה או מסמכים או הוצאות שיהיה על הלקוח להוציא בגינם. אם הוציא האתר הוצאה כלשהי בעבור הלקוח, יהא הלקוח חייב בהשבה מלאה לאתר.
  • חלק ממוצרי המזון והמאכלים במסעדה הכשרה עשויים להכיל אלרגנים (כגון אגוזים, סויה, גלוטן, לקטוז, חלב, שקדים, בוטנים, ביצים ועוד), ואין להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר ו/או בסיור ו/או במסעדה מספקת המזון. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו ו/או צריכתו ו/או לפנות לספק המזון לקבלת פרטים בנוגע למזון. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מאכילת המוצר ולפנות מיד לרופא.
  • ללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים מהאתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש בשירותי האתר.
  • התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין השירותים, כפי שמוצגים באתר, לבין השירות שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור שירות ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
  • מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של האתר ו/או צדדים שלישיים ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
  • האתר לא יהיה אחראי על השירותים המסופקים על ידי בתי המלון, טיבם ואיכותם. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין שירותי בתי המלון. לכל תלונה כלפי בית המלון יש לפנות לבית המלון בלבד.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  • האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
  • האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר ו/או לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.